KONTROLLING MODUL

A kontrolling modul egy döntéssegítő eszköz, amely segítségével látható válik egy cég vagy cég-csoport aktuális helyzete és a jövőben rejlő lehetőségei. A modul a felelős vezetőket támogatja megalapozott döntéseik meghozatalában a tervezési és ellenőrzési feladatok kiszolgálásával.
A modul lehetőséget ad a vállalat teljes belső átvilágítására azzal, hogy egyszerűen és gyorsan ki-nyerhetővé teszi az adatok a rendszerből.
A vállalkozás egésze szempontjából fontos folyamatok, tevékenységek együttes figyelemmel kísé-résében és értékelésében nyújt segítséget, úgymint tervezés, mérés, összehasonlítás, elemzés és ér-tékelés.

Kontrolling és döntéstámogató modul céljai:

A kontrolling részleg munkatársainak és a cégvezetés munkájának csökkentése, az elemzések, kimutatások készítésének munkaráfordítás idejének minimalizálása;
Grafikonok, jelentések készítésének automatizálása;
A cég hatékonyságának növelését segítő kimutatások készítése.

Kontrolling modul használatának előnyei:

gyorsan összeállítható saját személyre szabott kimutatások készíthetőek
előre definiált lekérdezéseket tartalmaz, amelyek akár egyénileg tovább módosíthatóak
mentett lekérdezések újra lefuttathatóak
könnyen használhatóak, áttekinthetőek felületei
gyors, hatékony munkavégzést tesz lehetővé
valós idejű adatokkal dolgozik
terv, tény és bázis adatok összevethetőek
tervezés történhet havi, negyedéves, féléves és éves mélységben is 
költségek és bevételek csoportosíthatóak, több dimenzió szerinti különválaszthatók, elemez-hetőek
könnyen átalakítható táblázatok
elkészült kimutatások exportálhatóak


A kontrolling modul tetszőleges számú - részben az analitikákból származó, a területi szakemberek által megadott, részben a könyvelők által hozzárendelt - gyűjtő alapján képes a vezetés és az alkal-mazottak igényei szerinti bontásban és csoportosításban mutatni a könyvelési állomány illetve az analitikák aggregált, rendezett adatait. 
A modul segítségével elemző-értékelő táblázatok tervezhetőek, amelyek az analitikából nyert ada-tokkal automatikusan kitöltésre kerülnek.


A VECTORY a kereskedelmi, gyártó, szolgáltató cégek ügyviteli-könyvelési rendszereitől alapve-tően elvárható képernyős és/vagy papíralapú kimutatásokon (forgalmi listák, árrés, árbevétel, készlet, kartonok, naplók, mérleg, stb.) túl az analitikus és a főkönyvi adatokon, a számlatükrön és az analitikus gyűjtőkön alapuló tervezést, valamint a bázis-, terv- és tényadatok összevetését is támo-gatja. 

A felhasználó igény szerint kialakíthat új egyedi kimutatásokat vagy módosíthatja az előre definiál-takat. A kontrolling modul olyan előre definiált lekérdezéseket biztosít, amelyekkel a kontroller és a vezetőség számára leggyakrabban szükséges kimutatások hozhatóak létre.
A felhasználó által egyedileg létrehozott lekérdezési összeállítások menthetőek és később újra elő-hívhatóak. Egy mentett lekérdezési séma előhívásakor a mezők mindig az aktuális adatokkal kerül-nek automatikusan feltöltésre.

A program képes tetszőleges számú és összetételű tervek kezelésére. Egy terven belül is tervezhe-tünk több értékkel:
Alap érték
Pesszimista érték
Optimista érték

A modul alapvetően interaktív pivot táblázatokra épül, ezek felépítéséhez a legelfogadottabb drag and drop technológiát alkalmazza. A pivot táblák adataival számtalan akciót hajthatnak végre a felhasználók. A kontrolling rendszer olyan táblázatokat, mátrixokat hoz létre, amelyekben oszlopokat és sorokat cserélhetnek fel, vehetnek bele a táblázatokba vagy hagyhatnak ki. Az adatokba lefúrhatnak mélyebb, részletesebb információkig, s színekkel és egyéb módokon jelöltethetnek a rendszerrel előre definiált kritériumoknak megfelelő vagy meg nem felelő adatokat, oszlopokat, sorokat. 
A program minden egyes lekérdezést többféle grafikonnal is meg tud jeleníteni.
A pivot táblák MS Excelbe exportálhatóak és visivig módon nyomtathatóak.

Az elkészített kimutatásra újabb és újabb csoportosító- vagy adatmezők vehetőek fel, ekkor a rendszer a táblázat és a grafikon értékeit valós időben, azonnal újraszámolja. A megjelenített adatok között természetesen szűrni is lehet, így a táblázatban és grafikonon csak az elemezni kívánt adatok kerülnek megjelenítésre.