Ez a modul projektek összetartozó adatainak egységes kezelésére, nyilvántartására, eredményük elő- és utókalkulációjára, menet közbeni és befejezés utáni értékelésére szolgál. A nyilvántartás tartalmazza a projektek lényeges adatait, a kapcsolódó személyek és ügyfelek elérhetőségeit és fontos információit. Lehetőséget biztosít projektekhez kapcsolódó tárgyalások, helyszíni felmérések, események dokumentálására, oda-vissza átjárást biztosít az ajánlatokat, rendeléseket, készleteket és számlákat kezelő alrendszerek irányába. Segít alternatív lehetőségeket tartalmazó ajánlatok készítésében, szállítók versenyeztetésében. Támogatja alvállalkozók és saját erőforrások igénybevételének nyomon követését, erőforrások allokálásának tervezését, bevételi- és költségterv készítését. Nyilvántartja és rendszerezi a kapcsolódó bizonylatokat, elektronikus dokumentumokat (jegyzőkönyvek, fényképek, táblázatok, stb.), figyeli a projektekhez tartozó készletek alakulását, számlák kiállítását, pénzügyi teljesítését. Lehetővé teszi a projektek felügyeletét, engedélyek kezelését és a végső kiértékelést, lezárást. A projektek – az eredetin belül külön mérhető és vizsgálható – alprojektekre, a feladatok részfeladatokra bonthatóak. A Projekt modul legfontosabb tulajdonsága, hogy folyamatosan egyezteti a tervadatokat a tényadatokkal, miáltal tényleges lehetőséget biztosít a folyamatokba időben történő beavatkozásra. A projektek bonyolultsága, jelentős időtartama ezt a kontrolláltságot hagyományos eszközökkel szinte megoldhatatlanná, de legalábbis nehézkessé teszi. Márpedig az üzleti életben rugalmasnak, gyorsnak, egyszersmind költséghatékonynak kell lenni. A Vectory megadja azt az eszközt, amellyel mindez elérhető, megvalósítható.