A könyvelési modul a tetszőlegesen kialakított számlatükör számláira a kézi/vegyes könyvelésen kívül automatikus könyvelést is megenged, sőt azt favorizálja. Az automatikus könyvelés az analitikák (vevő számlák, készletmozgások, szállítói számlák, bank, pénztár, tárgyi eszköz) adataira és a kód szótárakra támaszkodó kontírozó törzs (szabálytörzs) alapján történik, melynek segítségével a felhasználó különféle gazdasági eseményekhez (pl. állóeszköz értékesítés, értékcsökkenés elszámolás, termékértékesítés, árubeszerzés, készletselejtezés, leltárhiány, készpénzfelvétel bankból, stb.) kontírozási sémákat adhat meg. Az analitikából az automatikusan kontírozott - a könyvelők által felülbírálható! - tételek a könyvelő parancsára kerülnek át a könyvelési állományba. A rendszer által kontírozni – kötelező adatok vagy könyvelési szabály hiányában - nem tudott tételek magyarázatokkal ellátott hibalistára kerülnek, s a könyvelőnek igazából csak ezekkel a tételekkel kell foglalkoznia egyenként. A főkönyvben ugyanúgy lehetőség van a gyűjtők (pl.: munkaszám, költséghely, projekt, üzletkötő, jármű, stb.) használatára, mint az analitikákban. Ha az analitika gyűjtőzött, s az adott gyűjtők a könyvelési modulban is értelmezettek, akkor a könyvelési tételek automatikusan átveszik az analitika gyűjtőzését. A rendszer az összes szokásos könyvelői outputot előállítja, a naplóktól, kivonatoktól, forgalmi kimutatásoktól kezdve a mérleg és eredmény kimutatásokig.