A vállalatok munkatársai feladatok sorozatán keresztül végzik tevékenységüket. A primitív feladatokon túli összetettebb, kreativitást is igénylő vagy időben elhúzódó, egymással szoros kölcsönhatásban álló feladatokat a legtöbb cégnél érdemes egységesen nyilvántartani, előrehaladásukat folyamatosan, automatizáltan követni. Kisebb vállalkozásoknál az ehhez minimálisan szükséges bürokratikus kötelezettség esetlegesen gazdaságtalanná teheti workflow rendszer használatát, de a közepes vagy nagyobb cégeknél, illetve ott, ahol sok feladat keletkezik és zajlik egy időben, ott általában meghálálja egy ilyen rendszer üzemeltetése a befektetett energiát. A workflow menedzsment moduljában a Vectory különféle alrendszereiből illetve a kezelőktől származó feladatok, feladatfolyamok nyilvántartása, menedzselése történik. Egy-egy számlához, irathoz, projekthez, ajánlathoz, szervizelendő géphez, ügyfélbejelentéshez, stb. korlátlan számban lehet feladatokat, alfeladatokat, s hozzájuk erőforrásokat rendelni. A feladatkezelő az erőforrások allokálását, átütemezését is támogatja. Figyelemmel kísérhetjük a feladatok határidejét, állapotukat, számon kérhetjük a felelősökön a rájuk kiosztott feladatok végrehajtását. A feladatok egy részét maga a rendszer generálja automatikusan. Pl. ütemezett, átalánydíjas karbantartási feladat a szerződésállomány adatai alapján, vagy egy ajánlathoz, megrendeléshez kapcsolódó feladatok előre, feladatfolyam törzsben meghatározott sorozata. Az üzleti szabályok által szabályozottan, automatizáltan keletkező, kiosztásra, továbbításra kerülő feladatok nagyban megkönnyítik az ügyviteli folyamatok szabályozását, ellenőrzését és hatékonnyá tételét.