Ebben a funkcióban a belföldi forint és deviza vevő-, export vevő-, vevőelőleg-, pro-forma-, stornó és jóváíró számlák elkészítése, kinyomtatása, nyilvántartása, az árbevétel automatikus kontírozása és a főkönyvi alrendszernek történő feladása, a szabály alapú gyűjtőzés (költséghelyre, üzletkötőre, munkaszámra, régióra, telephelyre, stb. gyűjtés) automatikus elvégzése, illetve a vevőszámlák adóvonzatának (ÁFA, jövedéki, termékdíj) elszámolása történik. Felhasználónként, nyomtatónként és számlatömbönként előre beállítható, hogy egy számlát hány példányban és milyen formai sablon szerint nyomtasson a rendszer, illetve ha készpénzes számláról van szó, s a számla kiállítója pénzt is kezel, akkor automatikusan készüljön-e, s ha igen akkor mennyi példányban a bevételi pénztárbizonylat.

Korábban készült szállítólevél hiányában számlázáskor a készletek automatikusan korrigálásra kerülnek. Meglévő előlegszámlákat, megrendeléseket illetve szállítóleveleket részben vagy egészben,

egyesével vagy akár vegyesen is fel lehet használni a számlák készítéséhez. 

A stornózás a rendelés illetve a szállítólevél felhasználásával készített számla esetén a rendelésállományt illetve a készletet is korrigál(hat)ja.  Tetszőleges számú számlatömb definiálható, s megadható, hogy mely felhasználó, mely tevékenységtípus esetén mely tömbökből számlázhat. (Pl. külön számlasorszámot futtathatunk a kereskedelmi és külön a szerviz tevékenység esetén, s azokon belül is megkülönböztetjük a számlaszámban a készpénzes és az egyéb fizetési módú számlákat.) A rendszer képes a készletmozgáskor (szállítólevél) vagy a megrendeléskor megadott ügyféltől eltérő vevőkre is kiállítani számlákat.

Egy számlának nem csak egy fizetési határideje lehet, hanem a vevővel kötött megállapodás szerinti részhatáridőkkel történhet a számla behajtása. A rendszer különbséget tesz a fizetési határidő és a várható pénzügyi teljesítés dátuma között.  Az utóbbit képes a vevő fizetési moráljából számított korrekciós tényezővel eltéríteni a fizetési határidőtől. A Vectory kezeli a fordított adózást, az ÁFA körön kívüli (területi hatályon kívüli, stb.) értékesítést. 

A rendszer képes engedélyköteles pénztárgépekkel való kommunikációra is, s kiskereskedelmi területen is kiválóan alkalmazható.