Az EDI (Electronic Data Interchange – elektronikus adatcsere) szabványos formátumú üzleti dokumentumok számítógépek közötti, elektronikus úton való küldését, cseréjét jelenti. Manapság már a kis cégek is vállalatirányítási (ERP) rendszerben készítik bizonylataikat (megrendeléseket, számlákat, szállítóleveleket stb.), amelyeket az EDI szabvány illetve egy arra jogosítvánnyal rendelkező szolgáltató cég segítségével kinyomtatás nélkül juttathatnak el partnereik számítógépes rendszereibe, s ugyanígy fogadhatják is azok bizonylatait a sajátjukba, függetlenül attól, hogy a saját ERP rendszerük megegyezik-e vagy sem az ügyfél ERP rendszerével. Az adatcsere szabványok alapján történik, az üzleti dokumentumok a közbeiktatott szolgáltató cég auditálása mellett közvetlenül az ügyfél számítógépe által feldolgozható formátumban jutnak a partner számítógépébe, illetve ugyanilyen módon érkeznek a partnerek rendszereiből az adott cég rendszerébe. A szabványok leírják, hogyan kell egy EDI-üzenetnek felépülnie, tartalmazzák az üzleti dokumentum (például megrendelés) adattartalmának valamennyi lehetséges elemét, ezek pontos felépítését, az egyes mezők típusát, méretét stb. Az egyes rekordok felépítése pontosan definiált, de az üzenet felépítése mindig az adatcserében részt vevő partnerek megegyezésétől függ. A Vectory EDI modulja megrendelések és számlák küldésére és fogadására képes EDI képes ügyfelekkel, EDIFACT XML formátumban. A számla küldés és fogadás a NAV által publikált formátumban történik.