A veszélyes árukat, tehát azokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata. A veszélyes árukat a szabályzatokban leírt módon valamely UN-számhoz, s a hozzá kapcsolódó helyes szállítási megnevezéshez, illetve ezáltal egy áruosztályba sorolják be, vagyis osztályozzák.
Az ADR modul lehetőséget ad ezen információk cikkekhez kötött nyilvántartására, s ezek segítségével speciális nyomtatványok előállítására.