CATTLE MUSTER SYSTEM
HÚSMARHA NYILVÁNTARTÓ RENDSZER

A 2012.08.01-én indult és 2013.07.30-án lezárult kutatás-fejlesztési projekt célja a magyarországi húsmarha tenyészető gazdaságok termelési és tenyésztési feladatainak támogatására szolgáló RFID technológián alapuló rendszer fejlesztése volt a VECTOR Kft. által.

Ez az állattenyésztési terület erőteljes expanzióban van Magyarországon illetve a világpiacon, de a tenyésztői és termelési munka sikerességét alapvetően befolyásoló döntések meghozatala hazánkban kőkorszaki módszerekkel történik. A terület informatikai és technológiai támogatottsága jelentősen lemaradt a mezőgazdasági tevékenységek támogatottságának átlagos színvonalától, de még a rokon ágazat, a tejtermelő tehenészetek támogatottsága mögött is, miközben pedig versenyképessége illetve gazdasági hatékonysága nagymértékben függ a korszerű technológiák birtokbavételén.

 

A projekt keretében kifejlesztett Cattle Muster System (Húsmarha Nyilvántartó Rendszer) rendszer a marhákba egyedileg beültetett RFID jeladóból, a jeladó jelét közvetlen kontaktus nélkül érzékelni képes leolvasó berendezésből, a marhákat egyenként megmérni képes, a számítógépnek közvetlenül adatot szolgáltató digitális mérlegből, számítógépből, kezelő kalodából, karámrendszerből áll. A számítógépes szoftver a rendelkezésre álló, egyedekre pontos és részletes adatokból az összes statisztikát, a hatóságok felé történő adatszolgáltatást, kötelezően előírt nyilvántartást, s a tenyésztői és termelői döntések meghozatalát segítő döntéstámogató eredményeket szolgáltatja. Nyomon követhető az egyedek állategészségügyi állapota, a meddő állatok kiszűrhetőek és selejtezhetőek, a takarmányhasznosítási statisztikákból beállítható illetve tervezhető a takarmányozási rend, kiválogathatóak a nagyobb tenyésztési értékű egyedek, s lecserélhetőek a kevésbé értékesek. A rendszertől egyértelműen elvárható, hogy jelentős élőmunka-, állategészségügyi ellátási- és takarmányköltség megtakarítást eredményezzen.

 

Az azonosításhoz illetve kezeléshez az állatokat karámrendszerből kialakított terelő folyosóba kell beterelni, amelyben egyesével tudnak csak haladni. Mielőtt a marhák elhagyhatnák a folyosót, egy kezelő kalodán is át kell haladniuk, amelyben tetszőleges időtartamra megállíthatóak, s viszonylagos mozgásképtelen állapotukban a beléjük ültetett jeladó jele a leolvasóval egyedenként azonosítható, a kívánt kezelések elvégezhetőek, s a súlyuk is lemérhető a kaloda aljába épített mérleggel. Az azonosítást végző rendszer által leolvasott azonosító és a mérleg által szolgáltatott súlyadatok elektronikusan továbbítódnak a számítógépes rendszerbe. Az azonosítás után a folyó kezelések eredményei, információi adott egyedhez vagy akár az egész állományra, esetleg annak meghatározott csoportjára rögzíthetők a szoftverben.

 

A rendszer másik fontos szolgáltatása a nőivarú egyedek ivarzásának jelzése. Egy speciális jeladóból érkező adatokból egyedenként keletkező adatsorozatok erre is információt szolgáltathatnak, aminek segítségével az állomány szinkronizálható az ellések tekintetében. Ennek az lesz az eredménye, hogy kis időintervallumra szűkíthetőek az ellések a teljes állományra vonatkoztatva, ami jelentős megtakarításokat eredményez a tartástechnológiában, az értékesítésnél.

 

A szakmai koncepció és a rendszerterv megalapozása végett megkerestük és együttműködésre kértük fel a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT. szürkemarha tenyésztési ágazatát és a Hortobágymenti Húsmarhatartók Szolgáltató Szövetkezetét, valamint az állatgyógyászatban, állategészségügyben és állateledel kereskedelemben érdekelt Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-t. Mindhárom szervezet elfogadta felkérésünket, s az informatikai rendszer specifikálásában 2012.08.01 és 2013.01.31 között több alkalommal megtartott projekt értekezleteken aktívan részt vettek és együttműködtek a rendszerspecifikáció kidolgozásában. Ugyanezen szervezetek részt vettek az elkészült rendszer tesztelésében, éles kipróbálásában.

 

Legfontosabb együttműködő partnerünk, a Hortobágymenti Húsmarhatartók Szolgáltató Szövetkezete érdekkörébe hamarosan a magyarországi húsmarha állomány 1/10 része, nagyjából 12.000 db szarvasmarha tartozik, amely alig száz tenyésztő tulajdonában van. A szövetkezet segíti a tagok tenyésztési szakmai munkáját, s érdekérvényesítő szerepet tölt be a tenyésztők és a beszállítók/vevők/hatóságok (MVH, ENAR, stb.) felé. A szövetkezet örömmel üdvözölte a projektet, tagjai révén érdekelt lévén annak szakmai megalapozásában, majdani használatában. Számunkra pedig vonzó volt a piackutatásban, az elkészült rendszer szakmai tesztelésében, az értékesítési lehetőségek elősegítésében, továbbá a hatóságokkal történő kapcsolatfelvételben vállalt szerepük.

A szakmai rendszerterv kidolgozásában részt vett személyek és a szövetkezet tesztelésre vállalkozó további tagjai számára csoportos oktatást tartottunk az elkészült rendszer használatáról, majd ezt követően táveléréssel elérhetővé tettük számukra a szerverünkön a rendszer DEMO verzióját, s a gazdálkodók folyamatosan tesztelték a programot. Visszajelzéseik alapján kiegészítések, javítások, továbbfejlesztések történtek.